Zuivere Zechstein magnesium komt niet meer uit Veendam …

Er is maar één plek ter wereld waar magnesiumchloride niet meer gewonnen zou mogen worden en dat is in Groningen.

De mensen in Groningen zijn het zat en staan op tegen de Zechstein magnesiumchloride zoutwinning in de door industrie en overheid getergde provincie. Alsof aardbevingen niet genoeg zijn  veroorzaakt de Zechstein zoutwinning door Nedmag al jaren grondverzakkingen en nu dus ook lekken en zelfs fijnstof wat levensgevaarlijk is.

Zechstein magnesium zoutwinning volledig onacceptabel en onverantwoord’

Nedmag is bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe zoutwinningsput bij Kiel-Windeweer en het uitbreiden en renoveren van de winningslocatie bij Borgercompagnie, maar dat is tegen het zere been van vele omwonenden én de stichting. ‘De mensen daar hebben al heel veel overlast en schade gehad door de Zechstein magnesium zoutwinning door Nedmag, dat zou nu alleen maar toenemen’, stelt Dessart. Hij noemt dat besluit volkomen onacceptabel. ‘Zeker omdat is aangetoond dat de Zechstein zoutwinning onveilig is. Dan moet je niet uitbreiden, maar juist afbouwen.’

Zechstein magnesium besmet

“Zechstein magnesium, de zuiverste magnesium in de wereld” Dit is een fabel die lang genoeg geduurd heeft. Zo langzamerhand beging Zechstein magnesium winning een besmette naam te krijgen door alle ellende. Er zijn genoeg plaatsen op de wereld zonder dat het milieu beschadigd wordt en zonder dat de bewoners gevaar lopen.

‘Nooit naar inwoners geluisterd’

Dat de zoutwinning in Tripscompagnie geen gevolgen zou hebben voor een zoutwinningsput bij Kiel-Windeweer, schieten de bewoners af. ‘Dat het wel degelijk gevolgen heeft, hebben inwoners van Borgercompagnie en Tripscompagnie jaren geleden al voorspeld. Daar is nooit naar geluisterd, dus het moet nu een keer klaar zijn.’

Lekken van Zechstein magnesiumchloride en wellicht ook diesel

Het moet niet gekker worden, de vereniging tegen zoutwinning geeft al jaren aan dat Zechstein zoutwinning in Groningen niet acceptabel en gevaarlijk is. Nu de mijnen beginnen te lekken en er een milieuramp dreigt te ontstaan komen de Groningers massaal in actie.

Drinkwaterkwaliteit in gevaar?

Midden-Groningen maakt zich zorgen over de drinkwaterkwaliteit na de lekkage in een Zechstein magnesium zoutwinningsput bij Nedmag. De bewoners  vragen zich af of de mijnbouwactiviteiten de watervoorziening in gevaar brengt.
‘Ze zijn bang dat het pekelwater de bodem inloopt, en dat dat in contact komt met het water dat wordt gewonnen voor de drinkwatervoorziening. Er wordt in het gebied water gewonnen voor een groot deel van Noord-Nederland.’

Hoge kosten voor Nedmag in het vooruitzicht.

Nedmag heeft altijd ontkent dat de Zechstein magnesium zoutwinningen problemen zou kunnen veroorzaken. Groningers geloven dat al helemaal niet want dat hebben ze eerder van de NAM ook al gehoord. Volgens verschillende politieke partijen kan de problematiek van de zoutwinning ook schade veroorzaken aan de leefomgeving, en moeten inwoners en bedrijven gecompenseerd worden voor de schade die ontstaan is in de periode van zout -en gaswinning.

H de B