Smartengeld claimen bij letselschade

Na een ongeval kunt u te maken krijgen met zowel materiële als immateriële schade. Lichamelijke of psychische schade noemen we ook wel letselschade. In dit geval heeft u vaak recht op smartengeld. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te claimen, anders loopt u het risico op verjaring. Onze letselschadejurist kan u hierbij helpen.

Een ongeval leidt vaak tot verschillende schadeposten.

Zo kunnen uw voertuig, kleding of persoonlijke eigendommen kapot zijn. Ook komt u voor medische kosten te staan. Doordat u in de ziektewet terecht komt ontvangt u minder inkomsten. Soms moet u huishoudelijke hulp inschakelen. Al deze kosten vallen onder materiële schade. Hiervoor kunt u een schadevergoeding op de tegenpartij verhalen. Gederfde levensvreugde noemen we immateriële schade. Hier staat smartengeld tegenover.

Omschrijving van smartengeld

Smartengeld is een vergoeding van niet in geld uit te drukken schade. Deze schade bestaat uit lichamelijke of psychische leed. Ook kan het zijn dat u in uw goede naam of eer bent aangetast. Ditzelfde geldt voor een overleden familielid.

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Er bestaan geen standaardbedragen voor de hoogte van smartengeld. Eerst moet bekeken worden wat de totale schade is. Het gaat hier om zowel letselschade als smartengeld. De hoogte van het smartengeld kan vaak pas aan het eind van uw behandeling worden vastgesteld. Dan is duidelijk wat het ongeval met u doet en welke invloed het heeft op de rest van uw leven. Hierbij wordt gekeken naar de aard van het letsel en de ernst hiervan.

Andere factoren die meespelen zijn uw leeftijd en geslacht. Op jongere leeftijd zal de financiële schade vaak groter zijn, doordat u mogelijk arbeidsongeschikt raakt. Ook wordt gekeken naar blijvende littekens. Hiermee loopt u immers psychische schade op. Lichamelijke beperkingen zijn van invloed op de kwaliteit van uw leven. Heeft u veel pijn geleden of krijgt u te maken met een lange herstelperiode, dan beïnvloedt dit ook de hoogte van het smartengeld. Al deze factoren worden meegenomen in de berekening.

Hoe lang duurt het om de hoogte van smartengeld vast te stellen?
Wij doen er alles aan om de hoogte van het smartengeld zo snel mogelijk vaststellen. In de praktijk blijkt dit toch vaak een langdurig proces te zijn. Dit hangt mede af van uw herstelperiode. Wanneer wij te snel een berekening maken dan is de kans groot dat u te weinig smartengeld ontvangt. Daarom wachten wij eerst uw herstel af en wat dit voor verdere gevolgen heeft. Zo kunnen wij overgaan tot het claimen van de hoogste schadevergoeding.

Heb ik altijd recht op smartengeld?

Bij letselschade als gevolg van een ongeval heeft u altijd recht op smartengeld. Voorbeelden hiervan zijn een aanrijding met whiplash, een bedrijfsongeval, een hondenbeet of een val van een paard. Ook in andere gevallen heeft u recht op smartengeld. De kwaliteit van uw leven gaat na een ongeval tijdelijk of voor lange periode achteruit. Hiervoor kunt u smartengeld krijgen. Dit neemt het leed niet weg, maar zorgt er wel voor dat u niet in de financiële problemen geraakt.

In het buitenland is het claimen van smartengeld standaard. In landen als Amerika zijn de bedragen erg hoog. In Nederland zijn de bedragen minder hoog. Toch zien wij dat het claimen van smartengeld de laatste jaren toeneemt. Ook de bedragen worden langzaamaan hoger. Onze letselschadejuristen houden de meest recente gerechtelijke uitspraken bij. Zo kan er een juiste vergelijking met uw zaak worden gemaakt. Vaak kunnen wij hierdoor van tevoren goed inschatten hoeveel smartengeld u kunt ontvangen.

Smartengeld voor de nabestaanden

Wanneer uw geliefde is overleden door de fout van iemand anders, heeft u geen recht op smartengeld. Wel kunt u een shockschade claimen. Smartengeld moet door het slachtoffer zelf worden geëist. Het kan gebeuren dat het slachtoffer voortijdig komt te overlijden. Het geclaimde smartengeld wordt dan via de erfenis door de nabestaanden ontvangen.

Neem vandaag nog contact op met een letselschadejurist

Heeft u letselschade opgelopen, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een schadevergoeding te claimen. Wacht hier niet te lang mee, dit vertraagt de zaak alleen maar. Letselschadeslachtoffers kunnen rekenen op gratis juridisch advies en bijstand. Wij doen er alles aan om de hoogst mogelijke schadevergoeding te claimen.

Letselschade Startpaginaz

Letseladvocaten Startpaginaz