De wondere wereld van de cellen

Cellen zijn erg bijzonder. Een cel kan beschouwd worden als de kleinste eenheid die min of meer zelfstandig in staat is om te overleven. Alle organismen zijn opgebouwd uit cellen. De eenvoudigste vormen van leven bestaan uit één cel en worden ééncellige organismen genoemd, en de meer complexere vormen van leven bestaan uit twee of meer cellen, en worden ook wel meercellige organismen genoemd.

Cellen zijn er in vele soorten, vormen en maten, en de diverse cellen functioneren op allemaal andere niveaus. Zo zijn er huidcellen, spiercellen en zenuwcellen, maar het meest bijzondere zijn waarschijnlijk wel de geslachtscellen (zaadcellen en eicellen). Om als organisme, zoals de mens, te kunnen groeien en groter te worden, is er celdeling nodig. Door middel van celdeling wodt het mogelijk gemaakt om groter te worden, of om afgestorven cellen te vervangen. Deze vorm van celdeling wordt mitose genoemd. Er is echter ook nog een tweede vorm van celdeling, namelijk de meiose. Deze methode van celdeling wordt ook wel de reductiedeling genoemd.

Bij de mitose (de ‘gewone celdeling’ ) wordt er eerst een kopie van de chromosomen gemaakt, waardoor er 2 x 46 chromosomen in de celkern aanwezig zijn. Wanneer de kopie gemaakt is, zal de cel zich delen in twee unieke dochtercellen, die elk weer één set van 46 chromosomen hebben.

Het delingsproces bij de meiose gaat iets anders. Er wordt namelijk geen kopie van de chromosomen gemaakt, maar de chromosomen worden gesplitst. Van elk chromosomenpaar gaat er tijdens de celdeling één set chromosomen naar de ene cel, en de andere set chromosomen naar de tweede cel. Er zijn nu twee cellen ontstaan met elk maar 23 chromosomen. Deze cellen met 23 chromosomen worden geslachtscellen genoemd, bij de vrouw zijn dit eicellen en bij de man zijn dit de zaadcellen.

Wanneer een zaadcel en een eicel samensmelten, vindt er een bevruchting plaats. Door de samensmelting komen ook de twee celkernen van de geslachtscellen bij elkaar (zaadcel en eicel), waardoor de celkern weer over 46 chromosomen beschikt. Deze bevruchting is het begin van een nieuw leven.

 

De mitose
De mitose