Belijning | Overal veilig

Ons bedrijf is in Nederland nationaal bekend door onze wegbelijningen. Onze markeringen zijn door heel Nederland te zien op onze wegen. Van provinciale  en snelwegen tot aan fietspaden. Onze markeringen op de weg zijn van belang om structuur en daaruit volgend veiligheid te realiseren op de Nederlandse wegen. Toch is ons bedrijf niet alleen actief op de weg. Er zijn veel meer situaties waarin belijning belangrijk is. Denk hierbij aan bedrijven of parkeergarages. In deze grote ruimtes waar veel mensen langs elkaar rijden in voertuigen is het van groot belang op structuur met behulp van markeringen aan te brengen, om ongelukken te kunnen voorkomen. Zo zijn er markeringen nodig zodat mensen weten waar ze moeten rijden om niemand zomaar tegen te komen en gebruiken we onze lijnen om parkeervakken efficiënt in te richten.

Lijnen in parkeergarages

In parkeergarages is het misschien wel van groter belang om belijning aan te leggen dan op de meeste wegen. Zo weten we dat we rechts moeten rijden op de wegen, alleen vergeten we dat wel eens in parkeergarages. Omdat dit zo’n groot doolhof is en veel mensen vaak even snel de kortste route willen nemen, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. In parkeergarages hebben we ta maken met onoverzichtelijke hoeken en kunnen auto’s tegen elkaar aan rijden als er geen één richtingsverkeer is. Daarbij moeten we ook een veilige route voor voetgangers kunnen waarborgen. Wanneer je je auto in een garage parkeert, moet je nog wel veilig uit de garage kunnen komen. Daarbij moet er ook rekening gehouden worden met de vele hellingen die we zien in de meeste parkeergarages. Zo kunnen hellingen glad zijn waardoor mensen kunnen vallen. In plaats van belijningen kunnen we dan gebruik maken van grip markeringen. Hierdoor vergroten we de grip doormiddel van onze markeringen en kunnen mensen ook meteen duidelijk zien dat er een kans is dat het daar glad is. Mocht u dus interesse hebben in onze markeringen, dan kunt u contact met ons opnemen.