Hulp bij Statistiek – Excellente begeleiding

Hulp bij Statistiek – Excellente begeleiding

Hulp bij Statistiek

Dataverwerking en statistiek zijn vaste onderdelen van wetenschappelijk onderzoek en marketingonderzoek. Voor dergelijke dataverwerking wordt het softwareprogramma SPSS gebruikt. Scriptie- en studiebegeleidingsbureau Scriptium begrijpt dat niet iedereen die een statistische analyse wil uitvoeren, voldoende affiniteit heeft met wiskundige theorie om zoiets zonder voorkennis en vaardigheid te doen. Daarom biedt Scriptium Hulp bij Statistiek aan eenieder die begeleiding zoekt bij dataverwerking, vaardigheidsontwikkeling en het leren voor tentamens over SPSS en statistiek.

 

Statistiek in onderzoek

Elke student in het hoger onderwijs voert onderzoek uit voor de bachelor- en/of masterscriptie. Bij kwantitatief onderzoek is het van belang dat verzamelde gegevens op een objectieve en betrouwbare manier verwerkt worden tot tabellen en grafieken, waaruit dan weer een objectieve en valide conclusie getrokken kan worden na interpretatie. De statistiekbegeleiders van Scriptium zijn experts op het gebied van dataverwerking en statistiekinterpretatie. Ze kunnen dus excellent helpen bij deze zaken. Schrijf bijvoorbeeld samen het resultatenhoofdstuk of haal de verzamelde gegevens samen door SPSS.

 

Wiskundige theorie en vaardigheid

Het is natuurlijk ook heel handig om zelf vaardig genoeg met SPSS en statistiek te zijn zodat je in de toekomst probleemloos zelfstandig aan de gang kunt. In dat geval is het aan te bevelen een statistiekexpert van Scriptium in te huren om samen aan de slag te gaan met de software en om samen te oefenen en te leren. Zo wordt je klaargestoomd voor het statistiektentamen en zorg je dat je zelf een SPSS-expert wordt.