Rijbewijskeuring, wat nu?

Het CBR heeft je verplicht tot een keuring met betrekking tot de rijvaardigheid. Wellicht wegens een psychiatrische aandoening die de rijgeschiktheid kan beïnvloeden of een aanhouding met alcohol en/of drugs op. Ook het bereiken van je 75e levensjaar levert een keuring op. Bij RijbewijsBelang staan ze iedere dag klaar om al je vragen te beantwoorden. Want, wat gebeurt er tijdens zo’n keuring eigenlijk?

Waarom ben ik verwezen?
In een aantal situaties wordt je gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen. Op basis van deze verklaring beoordeelt het CBR of je ‘rijgeschikt’ bent. Dat wil zeggen of je, volgens de wettelijke regels, fysiek en mentaal in staat bent om te kunnen rijden. Deze verklaring moet bijvoorbeeld ingevuld worden wanneer je rijexamen doet. Ook bij het verlengen na je 75e moet deze ingevuld worden, omdat de kans op lichamelijke problemen groter is. Maar ook wanneer je zelf twijfelt aan je rijgeschiktheid kan je het CBR om een beoordeling vragen. Wanneer uit deze verklaringen blijkt dat ze twijfelen aan je geschiktheid volgt daarna een keuring.

Medische aandoening
Naar aanleiding van een psychische aandoening die de rijgeschiktheid kan beïnvloeden moet soms een medische keuring worden uitgevoerd. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt volgt er een gesprek waarin uw gezondheid, leefgewoonten en rijgedrag worden besproken. Op basis hiervan wordt een rapportage gemaakt. Het CBR deelt vervolgens de uitslag aan u mee: geschikt, geschikt met beperkende bepalingen of ongeschikt.

+75
Deze keuring is bedoeld om ouderen verantwoord en veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Hiervoor dient u een aantal dingen mee te nemen naar de keuring: keuringsverslag, urine, medicatieoverzicht en recept voor lenzen indien je deze draagt. Vervolgens volgt er een gesprek met de arts en worden er een aantal dingen gemeten zoals bloeddruk, urineonderzoek, gezichtsvermogen, motoriek en cognitieve en sociale functies. Ook deze uitslag ontvangt u enige tijd later via het CBR.

Alcohol en/of drugs
Wanneer je als bestuurder aangehouden wordt wegens rijden onder invloed van verdovende middelen kunnen er een heel aantal maatregelen worden opgelegd. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid is hierbij de zwaarste maatregel. Dit kan dan ook enkel worden opgelegd wanneer je hier meerdere keren voor wordt aangehouden of bij een veel te hoge inname. Het onderzoek bestaat vervolgens uit meerdere stappen. Allereerst wordt een bloed- of urineonderzoek verricht. Hierna volgt een gesprek met een psycholoog en psychiater en wordt uw leefstijl besproken. Vervolgens zal er een rapportage gemaakt worden die u na enkele weken ontvangt. Het CBR handelt de keuring vervolgens verder met u af.

Meer weten? Ga naar Rijbewijsbelang voor veelgestelde vragen. Ook kunt u direct een afspraak maken!