Welke ventilatienormen gelden er in België?

In België geldt sinds januari 2016 de EPB-regeling. Dit pakket aan wetten heeft als functie om de CO2-uitstoot van het land te verlagen. Wanneer u als particulier of bedrijf een aanvraag doet om uw woning te (ver)bouwen, moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het gaat in die gevallen vooral om de energielevering en het binnenklimaat. Maar aan welke ventilatienormen moet uw woning in België dan voldoen? Wij leggen het in deze blog uit.

Voor welke ruimtes geldt de ventilatienorm?

De EPB-regeling geldt in de eerste plaats voor nieuwbouwprojecten. Is er echter sprake van een verbouwing? Dan bent u in veel gevallen ook verplicht om u aan deze eisen te houden. De voorwaarden gelden dan alleen voor de ruimtes die u onder handen heeft genomen. Let wel: er is al sprake van een verbouwing bij het plaatsen van een nieuw raam.

Hoeveel roosters moet ik plaatsen?

De hoeveelheid lucht die er volgens de EPB-regeling moet worden toegevoerd is afhankelijk van de oppervlakte van een ruimte. In de regel geldt dat er per vierkante meter op z’n minst 3,6 m3 per uur aan schone lucht moet worden geleverd. Daarnaast gelden er voor woon-, slaap- en hobbykamers aparte voorwaarden. Veel ventilatieroosters zijn in staat om 50 m3/h per meter toe te voeren. Voor een kamer van 13m3 heeft u er dus één van een meter nodig.

Hoe moet ik vochtige lucht afvoeren?

De Belgische overheid stelt ook verschillende eisen aan vochtige ruimtes, zoals de badkamer, het toilet en de keuken. Zo moet een mechanische afvoer tegelijk aangaan met het licht en een bepaalde nalooptijd (tot maximaal 30 minuten) in ere houden. Hoe lang de ventilator van uw kamer nog moet blijven draaien is afhankelijk van de ruimte en de afvoersnelheid van lucht. Tot slot moet het afvoerrooster regelbaar zijn.

Kiest u echter voor een natuurlijk afvoer? Dan moet uw ventilatiebuis een bepaalde diameter hebben. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid lucht dat er afgevoerd moet worden en dus van het type ruimte. Daarnaast mag u aan de buitenkant van de buis een eenvoudig rooster plaatsen. Plaats u echter een rooster aan de binnenkant van de afvoerbuis? Dan moet deze regelbaar zijn met vijf standen.

Weet u niet welke keuze u moet maken? Het Nederlandse Spirototaal heeft een scala oplossingen voor u klaarstaan. Ga naar de website om de verschillende opties te bekijken.

Hoe regel ik de ventilatie bij deuren?

Tenslotte heeft de Belgische overheid ook regels opgesteld voor het plaatsen van één of meerdere nieuwe deuren. De eis die het orgaan stelt is dat er een vlak van minstens een centimeter moet worden uitgespaard. Dit doet u aan de onderkant van de deur.

Boetes

In 2021 moeten alle nieuwe bouwprojecten in België energieneutraal zijn. Om dit mogelijk te maken is het essentieel dat alle huidige bouw- én verbouwprojecten aan de regeling EPB voldoen. Deze regeling vormt namelijk een prima aanloopplank voor dit ambitieuze, maar cruciale beleid. Voldoet uw verbouwing of nieuwbouwproject niet aan de voorwaarden? Dan kunt u van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) een boete tegemoet zien.